Skip to content

Wat komt nog meer aan bod

Bij improviseren komt meer kijken dan het aan elkaar plakken van bouwstenen. In de lessen besteed ik ook veel aandacht aan vragen als:
– Hoe speel je nu eigenlijk een thema van een standard?
– Wat is timing en hoe kan ik die verbeteren?
– Hoe articuleer ik een melodie?
– Waarom klinkt die ene noot goed en die andere niet?
– Wat is phrasering en hoe wordt die toegepast?

En vragen die specifiek saxofoongericht zijn natuurlijk:
– Welk mondstuk is voor mij geschikt en welke rieten passen daarbij?
– Embouchure. Vaak van gehoord maar wat is dat eigenlijk en hoe kan ik die verbeteren?
– Kan ik mijn geluid verbeteren c.q. aanpassen?
– Heb ik de juiste houding en ademhaling?
Alles met bijpassende oefeningen.

Veel informatie? Jazeker! En eerlijk gezegd komt er in het begin veel op je af.
Maar ik verzeker je dat na verloop van tijd mijn systeem begint te werken, mits je voldoende tijd kunt besteden aan het oefenen thuis.
Improvisatieles is anders dan een reguliere klassieke les. Improviseren leren is een gestaag goeiproces, waarbij je je eigen vocabulaire en stijl ontwikkelt.
Met uiteindelijk het belangrijkste doel: dat je er ongelofelijk veel plezier aan beleeft!

Terug naar: Werkwijze